Aktuelt

Ny bok: "Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed" - Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i" skrevet av Cecilie Arentz-Hansen lanseres torsdag 1. november kl 18

Sted: Cappelen Damm, Akersgata 47/49

Dørene åpner 17.30.

Det offisielle programmet varer ca en time og det blir mulighet for å kjøpe drikke i baren.

Signering etter bokbadet. Seieren på legefeltet fikk store konsekvenser for likestillingen mellom kjønnene i den unge nasjonen Norge. Legetilbudet for, og forskningen rundt, kvinner og barn ble dramatisk forbedret med deres deltakelse. Cecilie Arentz-Hansens bok er ikke bare en medisinhistorie, men en fortelling om da Norge ble en moderne nasjon.

 

Seminar om Nytt nasjonalt Helsemuseum

Sted: Auditoriet, Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, Oslo Tid: onsdag 14. november 2018 kl 1230-1500. Dette er et viktig møte med tanke på å revitalisere interessen for helsehistorie. Sett av tiden! 

 

I 2017 arrangerte Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum to seminarer om et fremtidsrettet nasjonalt helsemuseum. Det førte til at de ble nedsatt et utvalg som i juni 2018 leverte en rapport som du kan lese ved å klikke her.

Stiftelsen inviterer nå til et seminar hvor utvalgets innstilling og forslag til videre fremgangsmåte vil bli drøftet i flere foredrag fulgt av en bred diskusjon. For detaljert program klikk her.

 

Den tradisjonelle Julemiddagen i Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo  holdes i år Lørdag 24.november kl 1700. Middag kl 1915. Ta med venner og bekjente. Vitenskapsakademiet lokaler er en opplevelse i seg selv og julemiddagen en meget hyggelig begivenhet med god tid til prat etterpå når kakene serveres.

 

Foredrag

  • Gulosten – et forbryterliv Per E. Hem, forfatter av biografien Mannen fra underverdenen
  • Hvor forskjellige er vi egentlig? En utstilling om raser og raseforskning ved Nasjonalt medisinsk museum Ageliki Lefkaditou, førstekonservator
  • Årets studietur til Gent og Brugge. Rolf Kåresen

Middag

Biff Stroganoff med tilbehør og salat. To ganger servering. Kakebuffet med kaffe og te.                                                                      Musikalsk innslag ved Tonje I. Helgesen og Lars Erik Eriksen

Pris kr 750 for medlemmer, inkludert drikke til maten. Ta gjerne med gjester, pris kr 850 for ikke-medlemmer. Forhåndsinnbetaling til Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museums bankkontonummer: 5010 05 59940. Påmelding innen 1. november til: Tonje Helgesen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 91 34 59 55. For detaljert program klikk her

Amalie Skrams liv og forfatterskap

Foredrag i Store auditorium, Tårnbygget, Gaustad sykehus Mandag 26 november kl 1900

Etter ti års fordypning i alle sider ved Amalie Skram og hennes tid slipper Merete Morken Andersen boken Blodet i årene. Amalie Skram og hennes tid. I den tøyer hun konvensjonene for den litterære biografien. Hun fletter sammen brev, dagbøker, romaner og malerier og skaper en polyfonisk collage der hun bevisst veksler mellom ulike fortellerstemmer. For detaljert program klikk her

Les temahefte om «Nye sykehusbygg i Oslo – hvor og hvordan?»

Utgitt av: Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og Oslo legeforening, mai 2018 med Erlend Hem som redaktør og innleder. I fem artikler har Kristin Hovland leder i Oslo legeforening, Rolf Kåresen professor emeritus og sjeflege ved Ullevål sykehus 1994-2007, Christian Grimsgaard (f. 1969) konserntillitsvalgt i Helse sør-øst, Bjørn Erikstein administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus siden 2011, Tor Winsnes sivilarkitekt og Dag Hovland arkitekt og planleggingsrådgiver belyst muligheter og problemer med planene. Det påvises at det er store utfordringer med planlagt utbygging på Gaustad og fem av seks forfattere mener at vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus må omgjøres. For å se hele heftet klikk her

Om Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum

Den ble opprinnelig opprettet i forbindelse med at man på begynnelsen av 2000-tallet forsøkte å få opprettet et eget nasjonalt medisinsk museum på det gamle Rikshospitalet da det ble flyttet til Gaustad. Det lykkes ikke. Stiftelsen har siden arbeidet for å fremme helse- og medisinhistorie gjennom utstillinger, seminarer, studieturer, engasjement i bygningsvern og støtte til det nasjonale medisinske museet som ble opprettet som del av Teknisk museum på Kjeldsaas i Oslo. For referater fra stiftelsens studieturer se lenger ned på siden. Med denne nettsiden ønsker den i tillegg å lage et digitalt møtested som informerer om forskjellige medisinske muséer og helsehistoriske grupper og deres aktiviteter. Stiftelsen har en egen venneforening som får tilbud om å delta i Stiftelsens aktiviteter. Årskontingent 350 kroner.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ønsker du å melde deg inn i venneforeningen vår, trykk her.

NETTSTEDET SYKEHUSHISTORIER

Nettstedet www.sykehushistorier.no inneholder intervjuer og foredrag av medisinsk historisk interesse med hovedfokus på sykehusene Aker, Dikemark,Gaustad, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

Utover høsten 2017 vil det nå komme en serie nye filmer om lobotomiens historie, utviklingen av sykepleiefaget og forholdene på Gaustad sykehus fra 1970 til 1990-tallet etc. Følg med!. Den første er nå lagt ut. Det er Stein A. Evensen som forteller om Søren Bloch Laake: Polyhistor og stabeis. For å se filmen klikk her

UTSTILLINGER

 Ullevål museum, Bygg 24, Oslo universitetssykehus åpnet 11. mai 2017 en spesialutstilling om Smittsomme sykdommer.

Onsdag 10. januar 2018 kl 1530 åpnet ny spesialutstilling om Reservedelsmennesket. Den har hovedfokus på utvikling av leddproteser og hjertepacmakere, men oomhandler også andre organer om kan erstattes

Museet er åpent 1200-1400 tirsdager og torsdager, men grupper kan få omvisning til andre tider Les mer

Nasjonalt medisinsk museum, Teknisk museum Kjeldsås, Oslo.  åpner onsdag 23. mars 2018 en spesialutstilling om "Folk fra rasetyper til DNA-sekvenser . Du finner mer informasjon på nettstedet: https://tekniskmuseum.no/norsk-medisinsk-museum-2/1519-21-03-folk-fra-rasetyper-til-dna-sekvenser

BØKER OG ARTIKLER

Medisinsk historielag, Sykehuset i Vestfold har en serie årbøker hvor ikke bare lokal, men også landsdekkende medisinsk historie omtales. Klikk her for 2012 

Dansk Medisinsk Historisk Selskap har en meget lesverdig hjemmeside som blant annet har årbøker fra 2006-2014 i pdf format. En oversikt over medisinsk historiske nettsteder er også nyttig: http://dmhs1917.dk/454/#more-454

For samlet liste over medisinsk historisk litteratur se under fanen : Artikler og fortellinger

RAPPORTER FRA STUDIETURER

I april 2018 arrangerte stiftelsen studietur til Brugge og Gent i Belgia.  For referat klikk her

I august 2017 arrangerte stiftelsen tur til Sølvgruvene i Kongsberg. For referat klikk her

I april 2016 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Genéve. For referat klikk her

I april 2015 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Montpelier i Frankrike. For referat klikk her

I april 2014 arrangerte  Stiftelsen  en medisinsk historisk studietur til London og CambridgeFor referat klikk her

 

 

 

Søk