Aktuelt

Kunstig intelligens i diagnose og behandling av sykdom

Seminar i Nasjonalbiblioteket tirsdag 16. oktober 2018 kl 800-2000

Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo

 

Hva er kunstig intelligens? Kunstig intelligens revolusjonerer medisinen! Overdriver vi potensialet for kunstig intelligens i medisinen? Bildegjenkjenning av sykdom i tarm. For å se detaljert program og foredragsholdere klikk her

Årsmeldingen for 2017 er nå lagt på nett

Viktige begivenheter i 2017: 1. Stiftelsen løftet igjen spørsmålet om et fremtidsrettet nasjonalt medisinsk museum/helsemuseum. 2. Studieturen innenlands ble så vellykket at vi forsøker å etablere dette som en ny tradisjon i tillegg til utenlandsturen. Klikk her får å lese årsmeldingen 

Les temahefte om «Nye sykehusbygg i Oslo – hvor og hvordan?»

Utgitt av: Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og Oslo legeforening, mai 2018 med Erlend Hem som redaktør og innleder. I fem artikler har Kristin Hovland leder i Oslo legeforening, Rolf Kåresen professor emeritus og sjeflege ved Ullevål sykehus 1994-2007, Christian Grimsgaard (f. 1969) konserntillitsvalgt i Helse sør-øst, Bjørn Erikstein administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus siden 2011, Tor Winsnes sivilarkitekt og Dag Hovland arkitekt og planleggingsrådgiver belyst muligheter og problemer med planene. Det påvises at det er store utfordringer med planlagt utbygging på Gaustad og fem av seks forfattere mener at vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus må omgjøres. For å se hele heftet klikk her

Stiftelsens studietur 2018 til Brugge og Gent i Belgia ble svært vellykket Referat fra turen finer du ved å klikke her

 

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum ble opprinnelig opprettet i forbindelse med at man på begynnelsen av 2000-tallet forsøkte å få opprettet et eget nasjonalt medisinsk museum på det gamle Rikshospitalet da det ble flyttet til Gaustad. Det lykkes ikke. Stiftelsen har siden arbeidet for å fremme helse- og medisinhistorie gjennom utstillinger, seminarer, ekskursjoner, engasjement i bygningsvern og støtte til det nasjonale medisinske museet som ble opprettet som del av Teknisk museum på Kjeldsaas i Oslo. Med denne nettsiden ønsker den i tillegg å lage et digitalt møtested som informerer om forskjellige medisinske muséer og helsehistoriske grupper og deres aktiviteter. Stiftelsen har en egen venneforening som får tilbud om å delta i Stiftelsens aktiviteter. Årskontingent 350 kroner.

Årsmelding for 2016 som gir oversikt over Stiftelsens aktivitet finner du ved å klikke her

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ønsker du å melde deg inn i venneforeningen vår, trykk her.

NETTSTEDET SYKEHUSHISTORIER

Nettstedet www.sykehushistorier.no inneholder intervjuer og foredrag av medisinsk historisk interesse med hovedfokus på sykehusene Aker, Dikemark,Gaustad, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

Utover høsten 2017 vil det nå komme en serie nye filmer om lobotomiens historie, utviklingen av sykepleiefaget og forholdene på Gaustad sykehus fra 1970 til 1990-tallet etc. Følg med!. Den første er nå lagt ut. Det er Stein A. Evensen som forteller om Søren Bloch Laake: Polyhistor og stabeis. For å se filmen klikk her

 

t

           

UTSTILLINGER

 

Ullevål museum, Bygg 24, Oslo universitetssykehus åpnet 11. mai 2017 en spesialutstilling om Smittsomme sykdommer.

Onsdag 10. januar 2018 kl 1530 åpnet ny spesialutstilling om Reservedelsmennesket. Den har hovedfokus på utvikling av leddproteser og hjertepacmakere, men oomhandler også andre organer om kan erstattes

Museet er åpent 1200-1400 tirsdager og torsdager, men grupper kan få omvisning til andre tider Les mer

Nasjonalt medisinsk museum, Teknisk museum Kjeldsås, Oslo.  åpner onsdag 23. mars 2018 en spesialutstilling om "Folk fra rasetyper til DNA-sekvenser . Du finner mer informasjon på nettstedet: https://tekniskmuseum.no/norsk-medisinsk-museum-2/1519-21-03-folk-fra-rasetyper-til-dna-sekvenser

BØKER OG ARTIKLER

Medisinsk historielag, Sykehuset i Vestfold har en serie årbøker hvor ikke bare lokal, men også landsdekkende medisinsk historie omtales. Klikk her for 2012 

Dansk Medisinsk Historisk Selskap har en meget lesverdig hjemmeside som blant annet har årbøker fra 2006-2014 i pdf format. En oversikt over medisinsk historiske nettsteder er også nyttig: http://dmhs1917.dk/454/#more-454

For samlet liste over medisinsk historisk litteratur se under fanen : Artikler og fortellinger

RAPPORTER FRA STUDIETURER

I august 2017 arrangerte stiftelsen tur til Sølvgruvene i Kongsberg. For referat klikk her

I april 2016 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Genéve. For referat klikk her

I april 2015 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Montpelier i Frankrike. For referat klikk her

I april 2014 arrangerte  Stiftelsen  en medisinsk historisk studietur til London og CambridgeFor referat klikk her

 

 

 

Søk