Aktuelt

Les temahefte om «Nye sykehusbygg i Oslo – hvor og hvordan?»

Utgitt av: Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og Oslo legeforening, mai 2018 med Erlend Hem som redaktør og innleder. I fem artikler har Kristin Hovland leder i Oslo legeforening, Rolf Kåresen professor emeritus og sjeflege ved Ullevål sykehus 1994-2007, Christian Grimsgaard (f. 1969) konserntillitsvalgt i Helse sør-øst, Bjørn Erikstein administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus siden 2011, Tor Winsnes sivilarkitekt og Dag Hovland arkitekt og planleggingsrådgiver belyst muligheter og problemer med planene. Det påvises at det er store utfordringer med planlagt utbygging på Gaustad og fem av seks forfattere mener at vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus må omgjøres. For å se hele heftet klikk her

Stiftelsens studietur 2018 til Brugge og Gent i Belgia ble svært vellykket Referat fra turen finer du ved å klikke her

Medisinskhistorisk nettverksmøte ble holdt i Trondheim 12-13. april 2018

Det ble meget vellykket med rundt 50 deltagere. Per Evtun, Rigmor Brekken og Erik Arnesen hadde foredrag om henholdsvis tidligere nettverkshistorie, Sykehusmuseet i Levanger og «Gammeldoktoren» på Glomdalsmuseet. Svein Carstens, Øivind Larsen og Steinar Westin foredrar om Trondheims sykehushistorie, diagnostiseringshistorie og helsehistorie. Det var også foredrag om og omvisning på Medisinsk museum på Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital. Første kveld endte med gjennomgang av Nidarosdomens vestfront og omvisning i Arkeologimuseet i Erkebispegården. Deretter middag på Havfruen restaurant

Fredag 13. april hold Ole Didrik Lærum, Per Børdahl og Lorentz Irgens foredrar om gjenstandshistorie og samlingene i Bergen. Magne Nylenna, Tore Salte og  Rolf Kåresen hadde innleg om forskjellige metoder å ivarteta den immateriell historie. Til slutt snakket Ellen Lange om Nasjonalt Medisinsk Museum og det ble en god diskusjon om nettverkets videre liv. Forsamlingen vedtok så etter forslag fra Rolf Kåresen følgende:

Arbeidsutvalget som forberedte møtet 130418, gjenoppnevnes i den grad det enkelte medlem sier seg villig til det. Arbeidsutvalget konstituerer seg selv og supplerer med nytt medlem dersom noen ikke kan/vil fortsette. Arbeidsutvalget skal forberede nytt nettverksmøte i mars/april 2019 og velger sted i dialog med de som kan være aktuelle. Arbeidsutvalget skal senest to uker før neste møte ha sendt ut forslag til en mer permanent struktur og statutter for Nettverket. De drøftes og justeres i møtet og det velges et styre for nettverket som overtar ansvaret for å drive nettverket videre.

Seminar: Leger og sykepleiere under 2. verdenskrig

Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus, Mandag 4. juni 2018 kl 1500-1730

1500 Velkommen møteleder Per E. Børdahl

1505 «Hun kom som en reddende engel» pensjonert klinikkoversykepleier Mimi Bing Øverlie

1530 Hans Eng – Quislings livlege journalist og forfatter Brita Garden

1555 Frontsøstrene på østfronten lektor og forfatter Eirik Gripp Bay

1620 Pause med lett servering

1640 Sykepleierne – oppgjøret etterpå professor Ole Georg Moseng

1705 Ullevål under krigen sykepleier og forfatter Harald Pors Nuniz

 

Nye historier lagt ut på www.sykehushistorier.no. :

Sykepleien fra tidlig middelalder til 1900-tallet. Sidsel Lundin. Klikk: http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=ulleval&2=personer&3=sykepleiere&4=sissel

Medisinske "blindskudd"- Historien om behandling av syfilis. Paul Linnestad. Klikk: http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=ulleval&2=medisinsk&3=infeksjonsmedisin

 

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum ble opprinnelig opprettet i forbindelse med at man på begynnelsen av 2000-tallet forsøkte å få opprettet et eget nasjonalt medisinsk museum på det gamle Rikshospitalet da det ble flyttet til Gaustad. Det lykkes ikke. Stiftelsen har siden arbeidet for å fremme helse- og medisinhistorie gjennom utstillinger, seminarer, ekskursjoner, engasjement i bygningsvern og støtte til det nasjonale medisinske museet som ble opprettet som del av Teknisk museum på Kjeldsaas i Oslo. Med denne nettsiden ønsker den i tillegg å lage et digitalt møtested som informerer om forskjellige medisinske muséer og helsehistoriske grupper og deres aktiviteter. Stiftelsen har en egen venneforening som får tilbud om å delta i Stiftelsens aktiviteter. Årskontingent 350 kroner.

Årsmelding for 2016 som gir oversikt over Stiftelsens aktivitet finner du ved å klikke her

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ønsker du å melde deg inn i venneforeningen vår, trykk her.

NETTSTEDET SYKEHUSHISTORIER

Nettstedet www.sykehushistorier.no inneholder intervjuer og foredrag av medisinsk historisk interesse med hovedfokus på sykehusene Aker, Dikemark,Gaustad, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

Utover høsten 2017 vil det nå komme en serie nye filmer om lobotomiens historie, utviklingen av sykepleiefaget og forholdene på Gaustad sykehus fra 1970 til 1990-tallet etc. Følg med!. Den første er nå lagt ut. Det er Stein A. Evensen som forteller om Søren Bloch Laake: Polyhistor og stabeis. For å se filmen klikk her

 

t

           

UTSTILLINGER

 

Ullevål museum, Bygg 24, Oslo universitetssykehus åpnet 11. mai 2017 en spesialutstilling om Smittsomme sykdommer.

Onsdag 10. januar 2018 kl 1530 åpnet ny spesialutstilling om Reservedelsmennesket. Den har hovedfokus på utvikling av leddproteser og hjertepacmakere, men oomhandler også andre organer om kan erstattes

Museet er åpent 1200-1400 tirsdager og torsdager, men grupper kan få omvisning til andre tider Les mer

Nasjonalt medisinsk museum, Teknisk museum Kjeldsås, Oslo.  åpner onsdag 23. mars 2018 en spesialutstilling om "Folk fra rasetyper til DNA-sekvenser . Du finner mer informasjon på nettstedet: https://tekniskmuseum.no/norsk-medisinsk-museum-2/1519-21-03-folk-fra-rasetyper-til-dna-sekvenser

BØKER OG ARTIKLER

Medisinsk historielag, Sykehuset i Vestfold har en serie årbøker hvor ikke bare lokal, men også landsdekkende medisinsk historie omtales. Klikk her for 2012 

Dansk Medisinsk Historisk Selskap har en meget lesverdig hjemmeside som blant annet har årbøker fra 2006-2014 i pdf format. En oversikt over medisinsk historiske nettsteder er også nyttig: http://dmhs1917.dk/454/#more-454

For samlet liste over medisinsk historisk litteratur se under fanen : Artikler og fortellinger

RAPPORTER FRA STUDIETURER

I august 2017 arrangerte stiftelsen tur til Sølvgruvene i Kongsberg. For referat klikk her

I april 2016 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Genéve. For referat klikk her

I april 2015 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Montpelier i Frankrike. For referat klikk her

I april 2014 arrangerte  Stiftelsen  en medisinsk historisk studietur til London og CambridgeFor referat klikk her

 

 

 

Søk