Aktuelt

Program og påmelding til julemøtet 18.november  samt spennende seminar om Sykehusutviklingen i Osloregionen 16. januar 2018 er nå på plass. Se nedenfor under MØTER.

Referat fra Stiftelsens meget vellykkede studietur til Sølvgruvene i Kongsberg onsdag 30. august 2017 kan leses ved å klikke her

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum ble opprinnelig opprettet i forbindelse med at man på begynnelsen av 2000-tallet forsøkte å få opprettet et eget nasjonalt medisinsk museum på det gamle Rikshospitalet da det ble flyttet til Gaustad. Det lykkes ikke. Stiftelsen har siden arbeidet for å fremme helse- og medisinhistorie gjennom utstillinger, seminarer, ekskursjoner, engasjement i bygningsvern og støtte til det nasjonale medisinske museet som ble opprettet som del av Teknisk museum på Kjeldsaas i Oslo. Med denne nettsiden ønsker den i tillegg å lage et digitalt møtested som informerer om forskjellige medisinske muséer og helsehistoriske grupper og deres aktiviteter. Stiftelsen har en egen venneforening som får tilbud om å delta i Stiftelsens aktiviteter. Årskontingent 350 kroner.

Årsmelding for 2016 som gir oversikt over Stiftelsens aktivitet finner du ved å klikke her

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ønsker du å melde deg inn i venneforeningen vår, trykk her.

MØTER

Stiftelsen har planlagt følgende møter :

Julemøte med middag 18. november kl 1700- 2200 i Vitenskapsakademiet, Drammensveien. For program klikk her

Pris kr 700 for medlemmer, inkludert drikke til maten. Ta gjerne med gjester, pris kr 800 for ikke-medlemmer. Forhåndsinnbetaling til Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museums bankkontonummer: 5010 05 59940. Påmelding innen 1. november til: Tonje Helgesen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 91 34 59 55.

Tirsdag 16.januar 2018 kl 1800-2100 i Wergelandssalen, Litteraturhuset et spennende seminar om: Sykehusutvikling i Oslo-regionen - Hva nå?

Innledere er: Professor emeritus Rolf Kåresen, Administrerende direktør Bjørn Erikstein OUS, Konserntillitsvalgt Akademikerne HSØ Christian Grimsgaard, Professor emeritus Rune Slagstad og AP-politiker Jan Bøhler. Paneldebatt hvor salen trekkes inn. For detaljert program klikk her 

NETTSTEDET SYKEHUSHISTORIER

Nettstedet www.sykehushistorier.no inneholder intervjuer og foredrag av medisinsk historisk interesse med hovedfokus på sykehusene Aker, Dikemark,Gaustad, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

Utover høsten 2017 vil det nå komme en serie nye filmer om lobotomiens historie, utviklingen av sykepleiefaget og forholdene på Gaustad sykehus fra 1970 til 1990-tallet etc. Følg med!. Den første er nå lagt ut. Det er Stein A. Evensen som forteller om Søren Bloch Laake: Polyhistor og stabeis. For å se filmen klikk her

STUDIETURER

Stiftelsens studietur 2018 går til Brugge i Belgia 20 - 23. april. For å se programmet klikk her

NB! Pga forfall er det per 04. september fire plasser ledig. Meld deg på!. Totalt antall deltagere er satt til 30 personer inkludert to guider. Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

           

UTSTILLINGER

Ullevål museum, Bygg 24, Oslo universitetssykehus åpnet 11. mai 2017 en spesialutstilling om Smittsomme sykdommer

Museet er åpent 1200-1400 tirsdager og torsdager, men grupper kan få omvisning til andre tider Les mer

Nasjonalt medisinsk museum, Teknisk museum Kjeldsås, Oslo.  åpnet i september 2017 en spesialutstilling "Skjeletter i skapet". Med utgangspunkt i samlingen av menneskelige levninger, ønsker de å åpne for en bred diskusjon om hvordan dette materialet best kan håndteres; dvs forvaltes, forskes på og formidles. For åpningstider og annen informasjon se: https://www.tekniskmuseum.no/utstillinger-2/1431-skjeletter-i-skapet

BØKER OG ARTIKLER

Medisinsk historielag, Sykehuset i Vestfold har en serie årbøker hvor ikke bare lokal, men også landsdekkende medisinsk historie omtales. Klikk her for 2012 

Dansk Medisinsk Historisk Selskap har en meget lesverdig hjemmeside som blant annet har årbøker fra 2006-2014 i pdf format. En oversikt over medisinsk historiske nettsteder er også nyttig: http://dmhs1917.dk/454/#more-454

For samlet liste over medisinsk historisk litteratur se under fanen : Artikler og fortellinger

RAPPORTER FRA STUDIETURER

I august 2017 arrangerte stiftelsen tur til Sølvgruvene i Kongsberg. For referat klikk her

I april 2016 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Genéve. For referat klikk her

I april 2015 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Montpelier i Frankrike. For referat klikk her

I april 2014 arrangerte  Stiftelsen  en medisinsk historisk studietur til London og CambridgeFor referat klikk her

 

 

 

Søk