Aktuelt

 

Program for våren 2020 er som følger: 

Seminar: 125 år med fysioterapi i Norge (medarrangør: Oslomet) Utsatt til ubestemt tidspunkt 

Program:

·       Sjukgymnasten - vart tog han vägen? ved Anders Ottosson, universitetslektor i historie, Göteborg universitet

·       Fra sykegymnast til fysioterapeut – utdanning i bevegelse ved Toril Bergerud Buene, fysioterapeut og tidl. avdelingsdirektør

·       Legene og fysioterapitjenesten 1895–2020 ved Lisbeth Hårstad,  fysioterapeut og tidl. avdelingsdirektør

·       Fysioterapeuten – i dag og i morgen ved Hege Bentzen, instituttleder, Institutt for fysioterapi, Oslomet

 

Det er mulig å strømme seminaret til Slottsbiblioteket. Prisen er kr 3000 og krever tillatelse fra alle foredragsholderne. Dette lokalet ligger vegg-i-vegg med Store auditorium, tar 30-50 tilhørere og kan altså brukes hvis tilstrømningen blir stor. Skal vi gjøre det?

 

Seminar: Hva er outsider art? Pasientkunst fra bortgjemte kilder (medarrangør: Dikemark sykehusmuseum) Utsatt til ubestemt tidspunkt

 

 

Program

·       Pasientkunst – en glemt kulturarv ved avdelingsleder Simone Ritter

·       Dikemark sykehus som ramme for behandling, forskning og pasientkunst ved kunsthistoriker Nils Anker

·       Kunst fra sjelens bildegalleri ved kunstpsykoterapeut Åse Minde

 

                     Utenlandstur - Avlyst pga koronaepidemi. Det er ikke tatt noen beslutning om den vil bli arrangert på et senere tidspunkt.

Paris 3.-6. juni.

 

 

Nyheter på det helsehistoriske nettstedet www.sykehushistorier.no

 

Filmen: «Prestetenesta på Ullevål sjukehus i hundre år. Herkomst, identitet, rolleforståing og visjonar.» er nettopp lagt ut.  Sjukehusprest, cand.teol. og dr.philos., Magne Stendal gjer i denne filmen greie for initiativ, tidsbilete og prosess som låg til grunn for etablering av eiga presteteneste på Ullevål sjukehus i 1919. https://sykehushistorier.samlinger.no/admin/items/show/id/172 Orienteringa hans er henta frå eit videoopptak av eit symposium 3. september 2019, der hundreårsjubileet vart markert. Han viser at kombinasjonen av ei slik teneste og pasientbehandling er tufta på europeisk tradisjon med klostervesenet som ramme, der utøving av medisinsk kunnskap gjekk hand i hand med omsorg for sjuke, og der drivkrafta sprang ut av likninga om den barmhjertige samaritan og trua på Kristus. Tid: 1 time og 10 minuttPå det medisinskhistoriske nettstedet www.sykehushistorier.no finner du videofortellinger om bygningene, menneskene som arbeidet i dem og den medisinske utviklingen i helseinstitusjonene som er avbildet på forsiden.

Nettstedet har fått et nytt brukergrensesnitt med funksjoner som tillater søk etter personer og medisinske milepeler. Navigering er baser på hvilke helseinstitusjoner som omtales. Foreløpig dreier det seg om enhetene i Oslo universitetssykehus samt Dr Læums medisinske museum på Voss. Så langt er det gjort 147 opptak. I en anne film gjør professor emeritus Stein A. Evensen et seriøst, men uhøytidelig forsøk på å fange noe av det gamle Rikshospitalets ånd før gravemaskinene skulle stede Rikshospitalet i Pilestredet til hvile på begynnelsen av 2000-tallet. Opptakene, som beskriver arbeidsmiljøet og bygningene, er gjort i løpet av 1998 og 1999. Sykehuset blir beskrevet som småkongenes rike med et hus for hver spesialitet. Du finner den ved å klikke på https://sykehushistorier.com/items/show/171  Tid: 37 minutter .

Andre muligheter er for eksempel opptaket fra 2016 hvor de to hovedansvarlige for akuttmottaket på Ullevål under terroraksjonen på Utøya 22. juli 2011, Christina Garder og Pål Aksel Ness, samtaler med Rolf Kåresen om hvordan de opplevde situasjonen http://www.sykehushistorier.com/items/show/170  Gaarder summerer i et annet opptak opp de medisinske erfaringene http://www.sykehushistorier.com/items/show/169  I et annet opptak presenteres den offentlig tilgjengelige kunsten på Ullevål sykehus http://www.sykehushistorier.com/items/show/120  og det finnes også originalopptak fra da Radiumhospitalet ble åpnet i 1932 http://www.sykehushistorier.com/items/show/20

For de som er nysgjerrig på hvordan nettstedet oppstod og er bygget opp, kan lese om det i Legeforeningens tidsskrift: https://tidsskriftet.no/2018/11/aktuelt-i-foreningen/helsehistorie-i-nytt-format 

 Om Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum

Den ble opprinnelig opprettet i forbindelse med at man på begynnelsen av 2000-tallet forsøkte å få opprettet et eget nasjonalt medisinsk museum på det gamle Rikshospitalet da det ble flyttet til Gaustad. Det lykkes ikke. Stiftelsen har siden arbeidet for å fremme helse- og medisinhistorie gjennom utstillinger, seminarer, studieturer, engasjement i bygningsvern og støtte til det nasjonale medisinske museet som ble opprettet som del av Teknisk museum på Kjeldsaas i Oslo. For referater fra stiftelsens studieturer se lenger ned på siden. Med denne nettsiden ønsker den i tillegg å lage et digitalt møtested som informerer om forskjellige medisinske muséer og helsehistoriske grupper og deres aktiviteter. Stiftelsen har en egen venneforening som får tilbud om å delta i Stiftelsens aktiviteter. Årskontingent 350 kroner.

Har du spørsmål, bruk email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ønsker du å melde deg inn i venneforeningen bruk:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

r

UTSTILLINGER

 Ullevål museum, Bygg 24, Oslo universitetssykehus åpnet 11. mai 2017 en spesialutstilling om Smittsomme sykdommer.

Onsdag 10. januar 2018 kl 1530 åpnet ny spesialutstilling om Reservedelsmennesket. Den har hovedfokus på utvikling av leddproteser og hjertepacmakere, men oomhandler også andre organer om kan erstattes

Museet er åpent 1200-1400 tirsdager og torsdager, men grupper kan få omvisning til andre tider Les mer

Nasjonalt medisinsk museum, Teknisk museum Kjeldsås, Oslo.  åpner onsdag 23. mars 2018 en spesialutstilling om "Folk fra rasetyper til DNA-sekvenser . Du finner mer informasjon på nettstedet: https://tekniskmuseum.no/norsk-medisinsk-museum-2/1519-21-03-folk-fra-rasetyper-til-dna-sekvenser

BØKER OG ARTIKLER

Medisinsk historielag, Sykehuset i Vestfold har en serie årbøker hvor ikke bare lokal, men også landsdekkende medisinsk historie omtales. Klikk her for 2012 

Dansk Medisinsk Historisk Selskap har en meget lesverdig hjemmeside som blant annet har årbøker fra 2006-2014 i pdf format. En oversikt over medisinsk historiske nettsteder er også nyttig: http://dmhs1917.dk/454/#more-454

For samlet liste over medisinsk historisk litteratur se under fanen : Artikler og fortellinger

RAPPORTER FRA STUDIETURER

I april 2018 arrangerte stiftelsen studietur til Brugge og Gent i Belgia.  For referat klikk her

I august 2017 arrangerte stiftelsen tur til Sølvgruvene i Kongsberg. For referat klikk her

I april 2016 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Genéve. For referat klikk her

I april 2015 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Montpelier i Frankrike. For referat klikk her

I april 2014 arrangerte  Stiftelsen  en medisinsk historisk studietur til London og CambridgeFor referat klikk her

 

 

 

Søk