Aktuelt

 

Seminar Nasjonalbiblioteket, Store Auditorium torsdag 15.oktober  2020 kl 1300-1530 er fulltegnet når det gjelder plasser i auditoriet. Men det er  altså mulig å få det med seg via strømmetjenesten

Aldring sett fra ulike ståsteder

 1305 Eldre – hvem er de og hvor mange blir de? Astri Syse, seniorforsker Statistisk sentralbyrå

 1330 Sykdom – eller bare alderen? Torgeir Bruun Wyller, overlege og professor

1355 Pause

1425 Inni er vi alltid unge. Sissel Gran, psykolog og forfatter

1450 Aldring. Fastlegens blikk. Elisabeth Swensen, spesialist i allmennmedisin

1515 Avslutning og informasjon om Stiftelsens planer

Dessverre med begrenset adgang. Nasjonalbibliotekets smittevernregler tillater ikke mer enn 40 personer i Store auditorium. Det er forhåndsbestilling, slik at museet får navn på alle som deltar. Billettene fordeles etter “først til mølla”-prinsippet. Dere som er venner av Stiftelsen, får anledning til å melde dere på allerede nå. Alle andre kan melde seg på i perioden 7.-13. oktober 2020. Påmelding skjer til Tonje Ingarsdotter Helgesen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. På grunn av den begrensete adgang strømmes møtet. Se gjerne også informasjon om seminaret på Nasjonalbibliotekets hjemmeside: https://www.nb.no/hva-skjer/a-bli-gammel/

Nettstedet www.sykehushistorier.no har nesten 150 filmer som forteller om historien til sykehusesen Aker, Gaustad, Dikemark, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål samt distriktslegetjenesten på Voss belyst av Lærumfamiliens historie  

Filmen: «Prestetenesta på Ullevål sjukehus i hundre år. Herkomst, identitet, rolleforståing og visjonar.» er nettopp lagt ut.  Sjukehusprest, cand.teol. og dr.philos., Magne Stendal gjer i denne filmen greie for initiativ, tidsbilete og prosess som låg til grunn for etablering av eiga presteteneste på Ullevål sjukehus i 1919. https://sykehushistorier.samlinger.no/admin/items/show/id/172 Orienteringa hans er henta frå eit videoopptak av eit symposium 3. september 2019, der hundreårsjubileet vart markert. Han viser at kombinasjonen av ei slik teneste og pasientbehandling er tufta på europeisk tradisjon med klostervesenet som ramme, der utøving av medisinsk kunnskap gjekk hand i hand med omsorg for sjuke, og der drivkrafta sprang ut av likninga om den barmhjertige samaritan og trua på Kristus. Tid: 1 time og 10 minuttPå det medisinskhistoriske nettstedet www.sykehushistorier.no finner du videofortellinger om bygningene, menneskene som arbeidet i dem og den medisinske utviklingen i helseinstitusjonene som er avbildet på forsiden.

Nettstedet har fått et nytt brukergrensesnitt med funksjoner som tillater søk etter personer og medisinske milepeler. Navigering er baser på hvilke helseinstitusjoner som omtales. Foreløpig dreier det seg om enhetene i Oslo universitetssykehus samt Dr Læums medisinske museum på Voss. Så langt er det gjort 147 opptak. I en anne film gjør professor emeritus Stein A. Evensen et seriøst, men uhøytidelig forsøk på å fange noe av det gamle Rikshospitalets ånd før gravemaskinene skulle stede Rikshospitalet i Pilestredet til hvile på begynnelsen av 2000-tallet. Opptakene, som beskriver arbeidsmiljøet og bygningene, er gjort i løpet av 1998 og 1999. Sykehuset blir beskrevet som småkongenes rike med et hus for hver spesialitet. Du finner den ved å klikke på https://sykehushistorier.com/items/show/171  Tid: 37 minutter .

Andre muligheter er for eksempel opptaket fra 2016 hvor de to hovedansvarlige for akuttmottaket på Ullevål under terroraksjonen på Utøya 22. juli 2011, Christina Garder og Pål Aksel Ness, samtaler med Rolf Kåresen om hvordan de opplevde situasjonen http://www.sykehushistorier.com/items/show/170  Gaarder summerer i et annet opptak opp de medisinske erfaringene http://www.sykehushistorier.com/items/show/169  I et annet opptak presenteres den offentlig tilgjengelige kunsten på Ullevål sykehus http://www.sykehushistorier.com/items/show/120  og det finnes også originalopptak fra da Radiumhospitalet ble åpnet i 1932 http://www.sykehushistorier.com/items/show/20

For de som er nysgjerrig på hvordan nettstedet oppstod og er bygget opp, kan lese om det i Legeforeningens tidsskrift: https://tidsskriftet.no/2018/11/aktuelt-i-foreningen/helsehistorie-i-nytt-format 

 Om Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum

Den ble opprinnelig opprettet i forbindelse med at man på begynnelsen av 2000-tallet forsøkte å få opprettet et eget nasjonalt medisinsk museum på det gamle Rikshospitalet da det ble flyttet til Gaustad. Det lykkes ikke. Stiftelsen har siden arbeidet for å fremme helse- og medisinhistorie gjennom utstillinger, seminarer, studieturer, engasjement i bygningsvern og støtte til det nasjonale medisinske museet som ble opprettet som del av Teknisk museum på Kjeldsaas i Oslo. For referater fra stiftelsens studieturer se lenger ned på siden. Med denne nettsiden ønsker den i tillegg å lage et digitalt møtested som informerer om forskjellige medisinske muséer og helsehistoriske grupper og deres aktiviteter. Stiftelsen har en egen venneforening som får tilbud om å delta i Stiftelsens aktiviteter. Årskontingent 350 kroner.

Har du spørsmål, bruk email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ønsker du å melde deg inn i venneforeningen bruk:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

r

UTSTILLINGER

 Nasjonalt Medisinsk Museum ved Teknisk museum er i ferd med å fornye to tredjedeler av sitt permanente utstillingsområde. Den nye utstillingen, kalt Liv og Død, åpner 18. februar 2021.

Vi vil invitere medlemmene av Nettverket til en forhåndsvisning av Liv og Død. Datoen er 8. oktober 2020, tidspunktet klokka 12.00-15.00. Vi ønsker å dele planene for utstillingen og få tilbakemeldinger fra dere. Vi serverer lunsj i museets kafé fra 12.00, og kl. 12.45 starter presentasjon av utstillingen ved prosjektleder Ellen Lange med påfølgende diskusjon. Grunnet smitteverntiltak vil maksimalt 20 personer kunne delta. Vennligst svar innen 1. oktober, til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ullevål museum, Bygg 24, Oslo universitetssykehus har en omfattende samling av gjenstander som illustrere sykehusets drift gjennom 137 år. Blant annet spesialutstilling om Smittsomme sykdommer, og Reservedelsmennesket. Den  har hovedfokus på utvikling av leddproteser og hjertepacmakere, men omhandler også andre organer om kan erstattes. Også prestetjenesten, som hadde 100 årsjubilieu i 2019, har eegen utstilling. 

Museet er åpent 1200-1400 tirsdager og torsdager, men grupper kan få omvisning til andre tider Les mer

 

BØKER OG ARTIKLER

Medisinsk historielag, Sykehuset i Vestfold har en serie årbøker hvor ikke bare lokal, men også landsdekkende medisinsk historie omtales. Klikk her for 2012 

Dansk Medisinsk Historisk Selskap har en meget lesverdig hjemmeside som blant annet har årbøker fra 2006-2014 i pdf format. En oversikt over medisinsk historiske nettsteder er også nyttig: http://dmhs1917.dk/454/#more-454

For samlet liste over medisinsk historisk litteratur se under fanen : Artikler og fortellinger

RAPPORTER FRA STUDIETURER

I april 2018 arrangerte stiftelsen studietur til Brugge og Gent i Belgia.  For referat klikk her

I august 2017 arrangerte stiftelsen tur til Sølvgruvene i Kongsberg. For referat klikk her

I april 2016 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Genéve. For referat klikk her

I april 2015 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Montpelier i Frankrike. For referat klikk her

I april 2014 arrangerte  Stiftelsen  en medisinsk historisk studietur til London og CambridgeFor referat klikk her

 

 

 

Søk