Bøker, artikler og fortellinger

Medisinsk historielag, Sykehuset i Vestfold har en serie årbøker hvor ikke bare lokal, men også landsdekkende medisinsk historie omtales. Klikk her for 2012

Dansk Medisinsk Historisk Selskap har en meget lesverdig hjemmeside som blant annet har årbøker fra 2006-2014 i pdf format. En oversikt over medisinsk historiske nettsteder er også nyttig: http://dmhs1917.dk/454/#more-454

Lege- og tannlegestudenter i Basel 1950 til 1980 har skrevet en beretning om sine opplevelser i studietiden og hvordan det senere gikk med dem. For å lese mer: Klikk her

Pacemakerbehandling ved Ullevål sykehus i det tyvende århundre. Livsgnisten. Forfattet av Helge Grendal, layout Eivind Platou. Les mer

Det Norske Hjerte. Historien om utviklingen av hjertemedisin fra mellomkrigstiden frem til 2007 da boken ble utgitt med Kolbjørn Forfang og Knut Rasmussen som redaktører. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-cardiologisk-selskap/Informasjon-for-alle/Det-norske-hjerte-Norsk-kardiologis-historie/

Retten til helse 2015. Prof. emerit. Asbjørn Eide holdt i oktober 2015 et foredrag om helseaspekter i menneskerettslovgivningen. Les et sammendrag her

Norsk karkirurgisk forening ble 25 år i 2015. I den anledning er det skrevet en bok om foreningens historie. Les mer

Surgery in Norway er en bok som er skrevet av ledende kirurger fra alle kirurgiske spesialiteter til Norsk Kirurgisk Forenings hundreårsjubileum i 2011. www.surgery-in-norway.no/

Historier om helse (2009) er en artikkelsamling med smakebiter fra norsk helsehistorie og tanker om hvordan den skal ivaretaes for fremtiden. Redaktører: Jacob B.Natvig, Elisabeth T. Sward og Erlend Hem. Les mer

Kvartalskriftet Michael utgis av Det norske medicinske Selskab. Det publiserer artikler innen for et bredt samfunnsområde på engelsk og norsk, mange av dem medisinskhistoriske. Redaktører er Øyvind Larsen og Magne Nylenna. Les mer: http://dnms.no

Bloggen Medisinsk historie Bergen. Den forsøker å samle det rikholdige materiale som finnes om medisinsk historie i Berge. Forfatteren er Tore Salte som jobber som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. https://medisinskhistoriebergen.wordpress.com/om/

 

Søk