Helsehistoriske grupper

Helsehistoriske grupper:

Oslo Universitetssykehus: Aker, Dikemark, Gaustad og Ullevål museum
Kontaktperson: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Historielaget Sykehuset i Vestfold
Kontaktperson: Per Evtun This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Utvalget for utstillingen "Gammeldoktoren" ved Glomdalsmuseet   www.glomdalsmuseet.no                                                                                                                                                                                     Kontaktperson: Erik Arnesen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                          

Det norske medicinske Selskab er den eldste medisinske sammenslutning i Norge som har som formål å være et forum for videre- og etterutdanning av leger. Regelmessige møter har vært en av Selskabets kjerneaktiviteter. De tar opp fagpolitiske debatter, diskusjoner av studieplaner ved Universitetet, samfunnsmedisinske forhold osv. Fra 2003 har Selskapet utgitt kvartalskriftet Michael som publiserer artikler innen for et bredt samfunnsområde på engelsk og norsk. Les mer:  http://dnms.no                                                                                                                                  

Søk