Medisinske museer

Nasjonalt medisinsk museum som del av Teknisk museum på Kjelsås i Oslo . Det er den sentrale forvalteren av materiell kulturarv på det helse- og medisinhistoriske området i Norge. Museet har en stor bok- og gjenstandssamling, blant annet fra det gamle Rikshospitalet. www.tekniskmuseum.no/medisin/om-medisinsk-museum

Oslo universitetssykehus museer består av fire fysiske museer: Aker, Dikemark, Gaustad og Ullevål . På hjemmesiden http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/museum_/Sider/enhet.aspx finner du museenes åpningstider og noe informasjon om hva de inneholder. Serien Månedens bilde presenterer hver måned et bilde fra et av sykehusene med en kort historie om det bildet viser. Museene har også en egen side http://www.sykehushistorier.no som presenterer korte videofortellinger om bygningene, menneskene som arbeidet i dem og den medisinske utviklingen gjennom årene.

Medisinsk museum NTNU/St Olavs Hospital eies av det integrerte universitetssykehus St Olavs Hospital og det Medisinske fakultet ved NTNU. Det ligger i Kunnskapssenteret ved NTNU og er åpent alle dager mellom 0630 og 2100. Omvining av grupper etter avtale. http://www.ntnu.no/web/medisinskmuseum/medisinskmuseum

Glomdalsmuseet i Elverum med de permanente utstillingene "Gammeldoktoren" og "Apoteket". De viser distriktlegens/huslegens liv i årene 1850 til 1950 og er del av et langt større tilbud i et av landets største og vakreste friluftsmuseum. For mer informasjon se www.glomdal.museum.no

Dr Lærums medisinske samlinger på Voss ligg sentralt på Vossevangen rett bak Vangsgata berre 100 m frå Vangskyrka. Det er den gamle doktorgarden på Voss, der det har budd legar sidan 1910 i ein familie med 5 generasjonar i same yrke. Av den grunnen har eigedomen fått stå urørd, huset har same interiør som før, og mykje gamalt utstyr er teke vare på. Muséet kan etter avtale ta imot grupper på opp til 25 personar. Ein kan også ta imot to slike grupper til parallellsesjonar, tilsaman ca. 50. For meir informasjon Les her

Søk