Om oss

Om stiftelsen
Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum ble opprinnelig opprettet i forbindelse med at man på begynnelsen av 2000-tallet forsøkte å få opprettet et eget nasjonalt medisinsk museum på det gamle Rikshospitalet da det ble flyttet til Gaustad. Det lykkes ikke. Stiftelsen har siden arbeidet for å fremme helse- og medisinhistorie gjennom utstillinger, seminarer, ekskursjoner, engasjement i bygningsvern og støtte til det nasjonale medisinske museet som ble opprettet som del av Teknisk museum på Kjeldsaas i Oslo. Med denne nettsiden ønsker den i tillegg å lage et digitalt møtested som informerer om forskjellige medisinske muséer og helsehistoriske grupper og deres aktiviteter. Stiftelsen har en egen venneforening som får tilbud om å delta i Stiftelsens aktiviteter. Årskontingent 350 kroner. Kontakt oss på mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statutter ved opprettelse

For å melde deg inn i venneforeningen vår bruk mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om styret
Styret for stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum består av:

Erlend Hem (styreleder), Liv Håskoll Haugen (nestleder), Tonje Helgesen (kasserer), Rolf Kåresen (nettredaktør), Per E. Børdahl, Stein A. Evensen, Per Evtun, Harald Siem, Jacob B. Natvig, Mimi Bing Øverlie, Kristine Lillestøl

Vararepresentanter:
Ingvil Ørnhøy, Tore Salte, Inger Taasen

Se årsberetninger her

2017 2016 2015  2014  2013     2012    2011    2010

 

 

Søk