Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum (Helsehistorisk forum)

Helsehistorisk forum har som mål å ta vare på, formidle og fremme interesse for helsehistorisk kunnskap.
Vi arrangerer seminarer og studieturer der sentrale helsehistoriske tema belyser hvordan folkehelsen har utviklet seg gjennom tidene og hva profesjonene har bidratt med.

Aktuelt

 

 

 

 

 

 

 

Kommende aktiviteter

Pasientkunst – dato ikke fastsatt ennå

• Pasientkunst – en glemt kulturarv ved avdelingsleder Simone Ritter
• Dikemark sykehus som ramme for behandling, forskning og pasientkunst ved kunsthistoriker Nils Anker
• Kunst fra sjelens bildegalleri ved kunstpsykoterapeut Åse Minde

Les mer

125 år med fysioterapi

Torsdag 6. mai kl 13:00 2021 strømmeseminar

Les mer